logo BEEMSTEEL, s.r.o.

BEEMSTEEL, s.r.o.

Spoločnosť prešla zmenou manažmentu a od roku 2011 sa dynamicky rozvíja na slovenskom strojárskom trhu.

Naša spoločnosť využíva skúsenosti odborného kolektívu v oblasti strojárstva. S úspechom využívame tradíciu strojárskej výroby v regióne, výhodnú cenu práce a vybavenie modernou technológiou. Náš výrobný úsek spracováva delenie hutného materiálu plazmou a kyslíkom.

Dnes je spoločnosť modernou výrobnou organizáciou so stabilným výrobným programom. Výborné vzťahy so svojimi odberateľmi dokazuje aj fakt, že v mnohých prípadoch partneri spoločnosti BEEMSTEEL, s.r.o. pracujú systémom Just in time. Formou zákazkovej výroby, presne podľa ich požiadaviek, im dodáva svoje výrobky a služby v požadovanej kvalite a čase.

Spoločnosť disponuje administratívnymi, skladovými a výrobnými priestormi. Organizácia a riadenie firmy sú zladené, aby bol finálny produkt vyhotovený k maximálnej spokojnosti zákazníka. Spoločnosť vyrába hutné polotovary pre svojich partnerov, hlavne do malých a stredných podnikov, ale aj pre veľkopodniky uznávaných strojárenských spoločností.