logo BEEMSTEEL, s.r.o.

Produkt výroby

Manažment spoločnosti tvorí kolektív odborníkov s bohatými skúsenosťami a vedomosťami v oblasti spracovania hutného materiálu...

tvarovým delením plazmovou technológiou a kyslíkom. Silnou stránkou manažmentu je schopnosť zabezpečiť rýchlu dodávku požadovaných materiálov a výrobkov.

Výhody:

Produkty tvarového delenia

1. PRESNÉ PLAZMOVÉ TVAROVÉ REZANIE:

- konštrukčné ocele: do hrúbky 25 mm
- nerez: do hrúbky 25 mm
- hliník: do hrúbky 38 mm

2. KYSLÍKOVÉ TVAROVÉ REZANIE:

- konštrukčné ocele: do hrúbky 220 mm

3. KOOPERAČNE LASEROVE VÝPALKY:

s možnosťou odberu v sklade Haniska
- konštrukčné ocele plechy v hrúbkach od 0,5mm do 15 mm
- korózii vzdorné a žiaruvzdorné ocele v hrúbkach od 0,5mm do 15mm

4. EXPEDÍCIA:

nakládka hotových výrobkov žeriavom / nosnosť 5 t/ a vysokozdvižným vozíkom /nosnosť 3 t /